POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MCS.AGENCY

 1. Dane Administratorki Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorką Twoich/Waszych danych osobowych jest Magdalena Czeszejko-Sochacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Confluence Marketing Magdalena Czeszejko-Sochacka, ul. Legionów 30, lok. 31, 82-300 Elbląg, NIP: 5783036748, Regon 385035276 (dalej „MCS.agency)”. Kontakt z MCS.agency w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: info@mcs.agency.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W celu świadczenia usług zgodnie z zakresem działalności MCS.agency, MCS.agency przetwarza Twoje/Wasze dane osobowe — w różnych celach (ograniczając przetwarzanie danych do niezbędnego minimum), jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziesz/znajdziecie wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usług i jej wykonania Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres e-mail,
 • numer kontaktowy,
 • PESEL,
 • numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej,
 • seria i numer dowodu osobistego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

W przypadku zawarcia umowy w celu wystawienia faktury/rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną,
 • numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • numer i seria dowodu osobistego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.

W celu zawarcia i wykonania umowy z osobami dostarczającymi usługi, będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowych Administratorjako usługobiorca przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • numer kontaktowy,
 • siedziba,
 • adres miejsca wykonywania działalności,
 • NIP,
 • REGON,
 • numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administratorka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres e-mail,
 • PESEL,
 • numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej,
 • seria i numer dowodu osobistego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administratorka Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem MCS.agency jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami).

W celu obsługi zapytań odnośnie treści publikowanych na stronie internetowej, oferowanych usług – za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod https://mcs.agency/kontakt/Administratorka przetwarza dane osobowe podane w udostępnionym na stronie internetowej formularzu, takie jak: adres IP, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku kontaktu handlowego, podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu umożliwienia aktywności użytkowników, którzy pozostawiają swoje dane osobowe na publicznych profilach MCS.agency na portalach społecznościowych Instagram i LinkedIn, jak również efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratorki oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, Administratorka przetwarza dane osobowe takie, jak:

 • adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, nazwa dostawcy usług internetowych, data i godzina odwiedzin strony, język i rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administratorka realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celu kierowania do Administratorki za pośrednictwem poczty e-mail korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Administratorka przetwarza dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • i inne dane zawarte w korespondencji wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celu administrowania stroną internetową https://mcs.agency/ oraz w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej, Administrator przetwarza dane osobowe takie, jak:

 1. adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, nazwa osoby dostarczającej usługi internetowe, data i godzina odwiedzin strony, język i rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, informacje przesyłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem MCS agency jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).

Ponadto Administrator przetwarza pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do korzystania ze stron internetowych serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz najczęściej unikalną wartość.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które przedstawiamy poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • wpływ na procesy i wygodę korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • utrzymanie stanu sesji — pliki cookies służą uwierzytelnianiu użytkowników strony. Jeżeli użytkownik loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby użytkującej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę użytkującą.

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, dłuższego okresu ładowania się strony oraz ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Osoby Użytkującej Serwis wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Meta (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), X (X Corp. z siedzibą w USA).

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości.

Podstawą prawną przetwarzania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się informacja o wykorzystywaniu plików cookies). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W braku zgody na wykorzystywanie plików cookies koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 1. Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — w zależności od podjętej decyzji.Jeżeli chciał_byś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać taką informację bezpośrednio do MCS.agency za pośrednictwem poczty e-mail: info@mcs.agency.
 2. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej/Waszej decyzji, jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje/Wasze oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez MCS.agency.
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu e-mail, telefonu komórkowego, numeru PESEL lub odpowiednio NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz miejsca zamieszkania lub odpowiednio adresu siedziby firmy — bez tego MCS.agency nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 3. W celu otrzymania faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy, numeru NIP – bez tego MCS.agency nie jest w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 4. W celu zawarcia i wykonania umowy z osobami świadczącymi usługi będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowychkonieczne jest podanie numeru kontaktowego, siedziby, adresu miejsca wykonywania działalności, numeru NIP, numeru i serii dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego, bez tego MCS.agency nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość osób prowadzących przedsiębiorstwa, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie konieczności, przekazujemy Twoje/Wasze dane osobowe firmom świadczącym usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, współpracującym z nami prawnikom, firmie hostingowej, dostawcom usług IT, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje/Wasze dane osobowe również innym podmiotom. Ze swojej strony zapewniamy jednak, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że w związku ze świadczeniem usług przez MCS.agency i ich promowaniem, Twoje/Wasze dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), Meta (Meta Platforms Inc.z siedzibą w USA), X (X Corp z siedzibą w USA).

W każdej chwili udzielimy Tobie/Wam dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój/Wasz niepokój.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich/Waszych danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje/Wasze dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy brak jest potrzeby wykonywania operacji na Twoich/Waszych danych osobowych innych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy zawartej z MCS.agency – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być przetwarzane nadal w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym użytkownikowi;
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorki, w tym do celów marketingu bezpośredniego;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową Administratorkę.
 1. Uprawnienia podmiotów danych
 2. Uprzejmie informujemy, że posiadasz_cie prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje/Wasze prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie/Wam ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie/Wam prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratokęa Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją/Waszą szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich/Waszych interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili możesz_cie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich/Waszych danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia możesz_cie zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do MCS.agency na adres info@mcs.agency.
 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz_cie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz_cie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia [] r.